Risico's met het gebruik van scootmobielen

Geplaatst op: Maandag 5 september 2011

 Geachte eigenaar,

 De laatste tijd bereiken ons berichten over het gevaar van scootmobielen bij het gebruik van liften. Hierbij spelen twee aspecten een rol, namelijk de onervarenheid m.b.t. het gebruik van scootmobielen en het toenemend gewicht van de scootmobielen. De deuren en wanden van liften zijn nl niet bestand tegen een niet op tijd gestopte scootmobiel, wat inmiddels geleid heeft tot ernstige ongevallen.

Zie ook de artikelen hieronder.

Er zijn een groeiend aantal VVE's die de toegang van scootmobielen in liften hebben verboden. Voorshands vinden wij dat prematuur maar verzoeken u wel kennis te nemen van het volgende:

wij raden het gebruik van de lift door scootmobielen in z'n algemeenheid af. Overweegt u de aanschaf van een scootmobiel, neem dan van te voren contact op met de bestuurder of een lid van de adviescommissie. Bezoek en huurders met scootmobiel willen wij in z'n algemeenheid de toegang tot de lift ontzeggen tenzij u van te voren contact hierover met de bestuurder of de adviescommissie hebt opgenomen.

Wij hebben het liftinstituut, die onze liften keurt om advies gevraagd. Zie hieronder hun antwoord.

De binnen Europa geharmoniseerde norm voor liften, EN 81-1, gaat er vanuit dat een lift wordt gebruikt door mensen te voet, rolstoelers of lichte karren zoals bedden enz. Er wordt gerekend met een pendelslagtest op het deuroppervlak met een zak welke een massa bezit van 45 kg. Een plaatselijke belasting van 45 kg mag geen blijvende schade aan de deuren toebrengen.

Probleem met scootmobielen is, dat ze steeds comfortabeler worden met meer functionaliteit en een grotere reikwijdte. Dit heeft als gevolg dat dergelijke voertuigen nu al massa’s van enkele honderden kilo’s bezitten en nog steeds zwaarder worden. Daar komt dan nog het gewicht van de gebruiker bij. De ondergeleidingen van deuren zijn niet tegen deze doorduwende massa’s opgewassen.

Dit probleem is door het Liftinstituut binnen Europa aan de orde gesteld. Er bestaat weinig animo om liftdeuren aan te passen. Zeker gezien het feit dat de scootmobielen alsmaar worden doorontwikkeld met meer gewicht als gevolg. Er is daardoor geen richtlijn waarmee is te ontwerpen. Een constructie die ‘iedere massa’ kan opvangen en ook nog is te bewegen (deur) valt niet te bedenken.

Er wordt meer gedacht om met de fabrikanten van scootmobielen in contact te treden en deze te confronteren met het probleem.

Het probleem heeft dus de volle aandacht doch het ziet ernaar uit dat er geen spoedige oplossing komt.

 Wij vertrouwen erop, uw vraag hiermee voldoende te hebben beantwoord.

Met vriendelijke groet, 
Helpdesk LiftinstituutLees ook volgend artikel: LiftMagazineLaatste artikelen

Copyright 2010 “Boulevard” te Egmond aan Zee