Vereniging van Eigenaren

De Vereniging van Eigenaren (VvE) wordt opgericht in de akte van splitsing en ontstaat op het moment van inschrijving van die akte in de openbare registers. Iedere appartementseigenaar wordt van rechtswege lid van de VvE, die als doel heeft de gemeenschappelijke belangen van de appartementseigenaars (de leden) te behartigen. De VvE voert ook het beheer over de gemeenschappelijke delen van het appartementencomplex.

Zie verder: 
www.eigenhuis.nl/vve/vve/
www.verenigingvaneigenaren.nl/
nl.wikipedia.org/wiki/Vereniging_van_EigenaarsCopyright 2010 “Boulevard” te Egmond aan Zee