Welkom bij Sterflat.com

De Website van "Sterflat" Boulevard ir. de Vassy, Egmond aan Zee. 

NB: Sedert 1 januari 2020 is onze bestuurder Van Der Borden te Alkmaar.
Die heeft een eigen webportal ten behoeve van de communicatie tussen de bestuurder en de leden van onze VvE. De inhoud van dat webportal en onze 'oude' website is in principe gelijk en daarmee is het aanhouden van deze oude door vrijwilligers in stand gehouden website dan ook meteen discutabel geworden. Vooralsnog blijft de website in de lucht als archief en ook zal nog steeds gereageerd worden op berichten en klachten. Maar, svp, gebruik het internet portal van Van Der Borden.
Sedert 1 januari 2020 is dat de te gebruiken manier.

Voorheen:
De website is interactief; eigenaars kunnen via een inlog-code (e-mailadres, wachtwoord en huisnummer) toegang krijgen tot algemene informatie, zoals rapportages en notulen ALV, notulen Adviescommissie, financiële voortgang en planning groot onderhoud, maar ook kunnen de eigenaars alle individuele appartement gerichte informatie vinden zoals verrekening verwarmingskosten, specificatie van de vaste maandelijkse bijdrage. Via deze website kan met de bestuurder en/of met leden van de Adviescommissie gecorrespondeerd worden. 

Wegwijzer Sterflat

  In deze notitie zijn de belangrijkste zaken van onze flat en de Vereniging van Eigenaren opgenomen en is, met name voor nieuwe eigenaren, een wegwijzer in de dagelijkse gang van zaken.

Wegwijzer Sterflat 2014

Lees verder

Risico's met het gebruik van scootmobielen

 Aanleiding van dit artikel vormen de verschillende ongevallen met scootmobielgebruikers die gebruik wilden maken van een lift. 
Lees verder
Meer nieuws

Copyright 2010 “Boulevard” te Egmond aan Zee